Škola mokrenja i upitnik za prijavu
prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić, specijalist pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije
dr Iva Palčić, specijalist pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije

Škola mokrenja ("Voiding school") metoda je edukacije koja obuhvaća najmoderniji i sveobuhvatni pristup dijagnostici i liječenju djece sa različitim vrstama poremećaja mokrenja. Suvremeni multidisciplinarni način dijagnostike i liječenja provodi se u svim najvećim svjetskim centrima koji se bave dječjom inkontinencijom, učestalim uroinfekcijama te urođenim anomalijama urotrakta. Radi se o reedukacijskom programu koji se provodi u malim grupama, na način prilagođen djeci i roditeljima. Program obuhvaća edukaciju o anatomiji i fiziologiji mokraćnog sustava, individualizirani režim pijenja i mokrenja, “biofeedback” zdjeličnih mišića, mikciometrijsko praćenje funkcija mokrenja. Prema potrebi, uvodi se dnevna ili noćna terapija alarmom, kognitivna terapija, fizikalna terapija abdominalne i zdjelične musculature, TENS (“transcutaneous electrical nerve stimulation”) i psihologijska potpora.

U najvećim svjetskim centrima područja uspjeh takve terapije je i do 90%. Školu mokrenja vode visokoeducirane medicinske sestre uroterapeuti, usko specijalizirani dječji nefrolozi ili urolozi te fizioterapeuti i psiholozi.

U razvijenim zemljama prepoznato je da neliječeni poremećaji mokrenja dovode do razvoja stresa u cijeloj obitelji, anksioznosti i gubitka samopouzdanja kod djeteta. Poznato je da ovakvi poremećaji utječu negativno na socijalizaciju djeteta, ograničavaju djetetove aktivnosti te predstavljaju i financijski teret za obitelj. Najteži oblici poremećaja mokrenja, uzrokovani su disfunkcijom na nivou mjehura i sfinktera, a sekundarno mogu dovesti do nastanka vezikoureteralnog refluka, ponavljanih upala mokraćnog sustava, te u konačnici do oštećenja bubrega.

U školi mokrenja djeca i roditelji uče se vještinama i postupcima postizanja kontinencije, raspoznavanju da li se radi o jednostavnom noćnom mokrenju ili dijete ima kompliciraniji oblik poremećaja koji zahtjeva širu dijagnostičku obradu i kompleksnije liječenje. Primjenjuju se neinvazivne metode liječenja poput animiranog biofeedbacka kod kojeg dijete prepoznaje podražaje iz vlastitog tijela i pokušava ih voljno korigirati. U liječenju ovog poremećaja u zadnje se vrijeme sve više koristi TENS živaca koji sudjeluju u kontroli mokrenja.

Indikacije za školu mokrenja su:

• dnevna inkontinencija ili enureza
• noćno mokrenje
• učestalo, rijetko ili otežano mokrenje
• problemi sa skidanjem pelena
• ponavljane upale mokraćnog sustava nakon skidanja pelena
• vezikoureteralni refluks otkriven nakon skidanja pelena
• drugi oblici poremećaja mokrenja I stolice

U svibnju 2013. godine u Poliklinici za dječje bolesti Helena započinje sa radom prva Škola mokrenja u Hrvatskoj i to prema skandinavskom modelu koji se do sada pokazao kao najuspješniji. Osoblje poliklinike, pod vodstvom prof.dr.sc. Andree Cvitković Roić, usko je specijalizirano za problematiku bolesti urotrakta i bavi se svim metodama suvremene dječje nefrologije za liječenje poremećaja mokrenja te svih oblika dječje inkontinencije. Glavna sestra Poliklinike, bacc.med.sestrinstva Vesna Kumanović, educirani je uroterapeut te je prva u RH uvela metode liječenja biofeedbackom. Asistent je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu gdje i drži edukaciju iz ovog područja. Sestra Vesna sa svojim timom od 5 medicinskih sestara započinje prvu Školu mokrenja u našoj zemlji, ali i široj regiji. Tim već niz godina provodi edukaciju osoblja iz drugih centara u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini.Ukoliko želite prijaviti svoje dijete, molimo Vas ispunite ovaj upitnik.
Upitnik za školu mokrenja
Noćno mokrenje
Dnevni bijeg mokraće
Tvrda stolica
Uroinfekcije

ZIMSKO RADNO VRIJEME
NOVOGODIŠNJA ČESTITKA
NAŠE PEDIJATRICE I OVE GODINE MEĐU NAJBOLJIM LIJEČNICIMA U HRVATSKOJ
Naručite se za pregled

Radno vrijeme
Pon - Pet: 8:00 - 21:00
Sub: 8:30 - 13:30
Način plaćanja:
•  gotovina
•  Maestro, Master Card, VISA
MAESTRO MASTER VISA
•  dodatno zdravstveno osiguranje
(Croatia zdravstveno osiguranje, GRAWE osiguranje, Uniqa osiguranje, Triglav osiguranje)